Magnetický kontaktní teplotní senzor pomáhá prodloužit životnost válce

Magnetický kontaktní teplotní senzor pomáhá prodloužit životnost válce


Vědci z Laboratoře přenosu tepla a proudění z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vyvinuli speciální snímače teploty, které jsou vsazeny do lineárního měřícího zařízení.

Toto zařízení nám podává kvalitní informaci o rozložení teplot ve válci a umožňuje posoudit kvalitu chladicího systému. Optimalizací chlazení lze dosáhnout prodloužení životnosti válce a tím značných ekonomických přínosů.

linearni-merici-zarizeni

Snímač teploty je technické čidlo se zabudovaným teploměrem, které snímá teplotu v nějakém významném bodě a naměřené hodnoty odesílá do řídící jednotky. Často slouží jako bezpečnostní prvek kontrolující správnou funkci systému (zabezpečuje systém proti přehřátí).

Termočlánek je zdroj elektrického proudu, používaný především jako čidlo teploty. Využívá principu termoelektrického jevu. Může být případně používán také jako spolehlivý zdroj elektrického proudu, ale jeho energetická účinnost a výkon jsou malé. Skládá se ze dvou kovů zapojených do série se dvěma spoji (kov A - spoj AB - kov B - spoj BA - kov A). Mají-li spoje navzájem různou teplotu, vzniká na každém ze spojů odlišný elektrický potenciál, který je zdrojem proudu. Samostatné termočlánky jsou užívány jako teplotní čidla pro teploty v řádech stovek stupňů. Citlivost se pohybuje v řádech desítek mikrovoltů na °C. Pro výrobu proudu je výkon jednotlivého termočlánku velice malý. Proto jsou při praktickém použití takové termočlánky sdružovány do baterií.

provedeni-senzoru-zespoduMagnetický teplotní senzor opatřený páskovým termočlánkem je určen k měření teploty feromagnetických dílů metalurgických zařízení. Tento senzor je tvořen U profilem, v jehož dně je uložen termočlánek a na jehož koncích jsou otočně, s možností fixace úhlové polohy, uložena křídla, jejichž osy procházejí rameny U profilu, přičemž křídla jsou osazena permanentními magnety. Osy křídel procházejí v ramenech U profilu protáhlými otvory, což umožňuje nastavit vzdálenost termočlánku od měřeného povrchu. Ochranné feromagnetické příložky uložené na magnetech zamezují poškození magnetů při styku s měřeným povrchem. Nejméně dva shodně orientované senzory upevněné pomocí třmenů na dvojici vodicích tyčí mohou tvořit měřicí zařízení ke komplexnímu měření teplot po délce válce.

Magnetický kontaktní teplotní senzor je chráněn užitným vzorem a autorem myšlenky tohoto vynálezu je Jaroslav Horský.

horskyJAROSLAV HORSKÝ je uznávaným odborníkem v oblasti aplikované mechaniky a přenosu tepla. Od roku 1986 působí na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde zastává post vedoucího Laboratoře přenosu tepla a proudění a vedoucí pozici v Divizi energetiky, procesů a ekologie v NETME Centre. Zabývá se vědecko-výzkumnou činností zejména v oblasti přenosu tepla s aplikacemi v hutnictví, ocelářství a tváření kovů za tepla a numerickými modely procesů chlazení, tepelného zpracování, ostřiku okují. Je autorem mnoha vědeckých článků v českých i mezinárodních odborných časopisech. Podílí se na řadě vědeckých projektů a úspěšná je jeho spolupráce s významnými českými i zahraničními společnostmi.


FaLang translation system by Faboba