Zařízení k nastavení trysek chladicího systému

Zařízení k nastavení trysek chladicího systému


Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D. a Ing. Michal Pohanka, Ph.D. z Laboratoře přenosu tepla a proudění z Fakulty strojního inženýrství  VUT v Brně vyvinuli speciální zařízení k nastavení trysek chladicího systému užívaného zejména v metalurgii, který zabezpečuje požadovaný teplotní režim povrchu válce.

Toto zařízení slouží k optimálnímu nastavení chladicího kolektoru, které je nutné pro správnou funkci chladicího systému. Optimalizací chlazení lze dosáhnout prodloužení životnosti válce a tím značných ekonomických přínosů.

2Nejprve si rozšifrujme odborné termíny tryska, chladicí médium a kolektor:

  • Tryska je zařízení, které umožňuje určit charakter proudu média, opouštějícího určité zařízení. Tryska tvoří výstupní součást nejrůznějších stříkacích či rozprašovacích zařízení, reaktivních motorů a dalších zařízení.
  • Nejpoužívanějším chladicím médiem je voda. Její vysoká tepelná kapacita a nízká cena z ní činí vhodné teplonosné médium. Obvykle se do ní přidávají aditiva, například inhibitory koroze nebo nemrznoucí látky.
  • Kolektor, obecně sběrač, je součástka v elektronice, resp. elektrotechnice, která slouží jako sběrná elektroda u elektronky nebo tranzistoru nebo také jako sběrač proudu.

3Zařízení slouží k přesnému nastavování úhlů a poloh trysek chladicích systémů určených k chlazení pracovních válců válcovacích stolic. Stopa trysky je přenesena na chlazený povrch využitím laserových paprsků. To umožňuje velmi přesné nastavení požadované polohy dopadové stopy trysky.

Hlavní výhodou navrženého zařízení oproti dosud známým řešením je velmi přesné nastavení chladicích trysek a kolektorů, které zaručuje účinné chlazení při co nejmenší spotřebě chladicí kapaliny. Optimalizací chlazení navíc prodloužíme životnost válce válcovací stolice, což má pozitivní ekonomický dopad.

Zařízení pro přesné nastavování úhlů trysek chladicích systémů je chráněno užitným vzorem.

kotrbacekPETR KOTRBÁČEK je odborníkem v oblasti experimentálního výzkumu a matematického modelování tváření ocelí v polotekutém stavu. Od roku 2001 působí na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde zastává pozici výzkumného pracovníka Laboratoře přenosu tepla a proudění. Zabývá se vědecko-výzkumnou činností zejména v oblasti měření přestupu tepla na pohybujících se površích, hydraulické odstraňování okují, tepelné zpracování. Je autorem řady vědeckých článků v českých i mezinárodních odborných časopisech. Podílí se na řešení výzkumných úkolů v rámci vědeckých projektů a úspěšná je jeho spolupráce s významnými českými i zahraničními společnostmi.


FaLang translation system by Faboba